اتصــــالات
Image

مهره ماسوره دوطرف جوش

Image

زانویی ۴۵ درجه

Image

زانویی ۹۰ درجه

Image

زانویی ۹۰ درجه تبدیل

Image

پل بست دار

Image

مغزی یکسر فلزی

Image

زانومغزی فلزی دیواری

Image

زانو بوشن فلزی دیواری

Image

درپوش رزوه دار

Image

درپوش پایه بلند

Image

سه راه تبدیل

Image

سه راه

Image

سه راه بوشن فلزی

Image

شیرفلکه

Image

بست لوله

Image

مهره ماسوره بوشن فلزی

Image

بوشن تبدیل

Image

بوشن

Image

شیر تک ضرب

Image

سه راه بوشن فلزی

Image

بوشن تبدیل

Image

درپوش (کپ)

Image

شابلون

Image

زانو شابلونی

©{2019} Azin Polymer Novin Isafahan. All Rights Reserved. کلیه حقوق محفوظ و متعلق به «آذین پلیمرنوین اصفهان» می باشد

Search